Tekst 6

Životni izazovi

Svi se mi u životu susrećemo sa raznoraznim izazovima. Ponekad su toliko teški da imamo osjećaj da ne možemo više. Mišljenja sam da smo svi odabrali iskustvo života unaprijed i da točno znamo do koje granice možemo ići. Izdržljivost je velika odlika svakog čovjeka.

Da bi “očvrsnuli” trebamo proživjeti neke događaje. Većina iz njih izvuče pouku ili rješenje za dalje. Ima i onih koji konstantno ponavljaju iste “greške”. Možda to nisu greške, već im treba više vremena za shvatiti. Svi smo različiti, stoga je i naša percepcija drugih osebujna.

U današnjem je društvu snaga okarakterizirana kao nešto fizički. Međutim naša mentalna snaga ima najveću ulogu u donošenju naših odluka i upravljanju životom. Nije nikakva sramota priznati kada smo na rubu snage. Najveći problem je ignorirati i nakon toga snositi posljedice nebrige o sebi. Kada smo snažni u glavi onda možemo sve. Moćni smo se nositi sa bilo kojim izazovom. Njih ima svaki dan, u raznoraznim sitnicama ili događajima koji nas okružuju.

Nikome se ne trebamo dokazivati za svoje postupke. Sami smo odgovorni za sebe i svoj život. Nama NITKO ne treba upravljati osim nas samih. Stoga, budimo mentalno jaki od danas pa nadalje…